Energy Addicts

.פרוייקט  ספקולטיבי בעיקרו  המבקש לתאר עתיד אפשרי. עתיד בו יש התדלדלות ניכרת של משאבים טבעיים והפיתרון הוא קצירה של אנרגיה ביולוגית ישרות מהגוף 

, הפרוייקט מבקש להתמודד עם שאלות של איך יראה עולם המתבסס בעיקרו על אנרגיה ביולוגיה ומה המשמעות של הון ביולוגי כאשר צבירתו מותנית בנתונים ביולוגיים

.כמו גם מה הוא מיקומם של ערכי ההומניזם בחברה בה האדם הוא למעשה משאב טבע

.זו היא הצעה עתידית לסדרה שלושה מכשירים אשר מטרתם היא קצירת אנרגיה ישירות מפעולות ביולוגיות של הגוף האנושי

.ההתמקדות היא בפעולות שתמיד יתקיימו בגוף האדם ללא מאמץ נוסף, כמו- מצמוצים, לחץ דם ופעילות עצבית

מתודה : design noir

design noir 

naomi kizhner

naomikizhne

נעמי קיז'נר

speculative design

© 2014 by NAOMI KIZHNER.

NAOMI.KIZNER@GMAIL.COM